Bekräfta skift och hitta lönsinformation

lönsinformation, lön, utbetalning-av-lön,

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Här hittar du en video som förklarar hur du bekräftar de skift som du fyllt. Denna video beskriver även hur du hittar lönsinformation till de som har jobbat.

Bekräfta skift och hitta lönsinformation

Did this answer your question?