Hur fungerar betalningen?

Lön, Utbetalning

Thom
Written by ThomLast update 6 days ago

Vi på Staffers har ett samarbete med PayoutPartner och sköter lönen åt dig på alla externa skift. Det innebär att du faktureras på det totala beloppet inklusive arbetsgivaravgift, vår avgift och andra sociala kostnader.

Did this answer your question?