Hur fungerar betygssystemet?

rating, betyg

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

När en Staffer har fullgjort ett skift och du har godkänt timmarna kommer ett "Pop-Up-fönster" upp där du kan betygsätta din Staffer.

Låt betyget visa hur nöjd du är med din Staffers arbetsinsats.

Graderingen sker utifrån en skala från 1 - 5:

5 stjärnor Bra

4 stjärnor: Nöjd

3 stjärnor: Tillräcklig

2 stjärnor: Otillräcklig

1 stjärna: Rekommenderas inte

När du betygsätter en Staffer blir det inte synligt innan personen har fått 5 separata betyg från minst två olika arbetsplatser.

Om en Staffer inte uppfyller kraven eller har en dålig attityd bör detta återspeglas i betygsättningen,

Kom ihåg att betygsätta din Staffer, så att andra företag kan se hur deras arbetsinsats värderas.

Did this answer your question?