Hur kontaktar jag min Staffer?

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

En chatt skapas automatiskt mellan dig och din Staffer efter att du accepterat den för ett skift.

Chatten mellan dig och din Staffer är aktiv 30 dagar efter att skiftet är slutfört.

Did this answer your question?