Hur lång tid innan jag kan acceptera en Staffer förfrågan?

Bekräfta staffer

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Om du accepterar Stafferns ansökan inom två timmar har ett bindande avtal skapat.

Väntar ni längre än två timmar med att bekräfta en Staffers förfrågan krävs ytterligare en bekräftelse från Staffern.

Om det har gått mer än två timmar kan du acceptera flera Staffers förfrågningar för att fylla skiftet snabbare. Den första Staffern som bekräftar får jobbet.

Did this answer your question?