Hur stämplar Staffern in/ut?

Klock in, Klock ut

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

För att stämpla in öppnar Staffern appen, går till skiftet och scrollar ner till där det står "Klocka in/ut".

Om Staffern har problem med att klocka in, se till så att de har platstjänster aktiverade.

Staffern kommer att klocka in via appen vid ankomst där de ska arbeta (det går inte att klocka in eller ut om personalen inte är i närheten av arbetsplatsen).

När en Staffer har slutfört sitt skift kommer Staffern att klocka ut på samma sätt.

Skiftet ska då godkännas av en chef.

Did this answer your question?