Jag behöver fler Staffers och mitt event börjar om 1 dag/1 timme

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Om du behöver fler Staffers än planerat för ett jobb, kan du enkelt uppdatera det postade skiftet. Även om du redan fyllt de skift som efterfrågades från början.

(OBS: Om du är i behov av t.ex. en servitör och endast har ett bartender-skift ute behöver du skapa ett nytt skift).

Först behöver du logga in på din företagsprofil: klicka här

1.När du är inloggad, klicka på “Jobs”

2.Klicka sedan på “Event Jobs”

När du kommer till nästa sida, välj det skift som du vill redigera. Det ska se ut så här:

Tryck på de små pilarna markerade i bilden nedan för att lägga till eller ta bort antalet positioner.

Genom att trycka på pilen som pekar uppåt ökar du antalet Staffers, och genom att trycka nedåtpilen minskar du antalet.

När du har nått önskat antal Staffers för skiftet är du klar

Did this answer your question?