Kan jag anställa en Staffer direkt hos mig?

Anställa en Staffer, Anställa heltid

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Ja, du kan direktanställa en Staffer.

Paragraf 3.6 under anställningsavtal. Om en kund/arbetsgivare vill anställa en staffer direkt utanför plattformen ska kunden meddela Staffers AB.

Därefter faktureras kunden 3000 SEK för direktanställning eller anställning av en Staffer utanför plattformen.

Detta kan enkelt rapporteras in genom ditt adminkonto på admin.stafersapp.com, under betalnings sektionen.

Om anställningen inte rapporteras eller rapporteras senare än en månad efter anställningen fakturerar Staffers AB en avgift på 10 000 SEK.

Dessa villkor gäller:

  • En Staffer anses vara direkt anställd upp till 6 månader efter deras senaste jobb genom Staffers plattform.

  • Detta gäller även om Staffern ansöker direkt via företagets webbsida eller på annat sätt.

  • Detta gäller hela företaget, alla inom ert företag som direktanställer en Staffer faktureras 3000 NOK.

Did this answer your question?