Om timmarna är fel efter skiftet, hur ändrar jag det? .

Fel timmar i skift

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Du kan enkelt redigera timmarna på skiftet, observera att detta även behöver godkännas av Staffern.

Det gör du i din "Company admin" på hemsidan admin.stafersapp.com.

Så här gör du:

(Följ de röda markeringarna på bilderna)

Steg 1

Under "Completed" hittar du det pass som behöver ändras.

Steg 3

Välj “Manage” för att göra ändringar:

Steg 4

Här redigerar du när skiftet startat och slutat.

Steg 5

När du är färdig, klicka på “Change Time”

Staffern ansvarar sedan för att godkänna de tider som ändrats.

Did this answer your question?