Redigera ett existerande jobb som ligger ute

Redigera-jobb, ändra-jobb, redigera-skift, ändra-skift,

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Här hittar du en video som förklarar hur du ändrar ett skift som du har lagt ut. Om du har accepterat någon på jobbet kan du inte redigera det.

Redigera ett existerande jobb som ligger ute

Did this answer your question?