Staffern presterade ej under skift eller hade dålig attityd

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Om en anställd inte presterar bra eller har en dålig attityd bör detta återspeglas i det betyg du väljer att ge dem.

Did this answer your question?