Vad är minimiåldern för en Staffer?

Åldergräns

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Minimum ålder för en staffer är 18 år, I Norden gäller olika åldrar för hantering av alkohol.

Därför är minimum åldern för hantering av alkohol över 22% i Norge 20 år.

Did this answer your question?