Redigera existerande skift

redigera-jobb, redigera-skift, redigera, ändra-jobb, ändra-skift,

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Här hittar du en video som förklarar hur du redigerar ett redan existerande skift som är publiserat.

Redigera ett existerande jobb

Did this answer your question?