Ändra bankkonto

Bankkonto, Manymore

Thom
Written by ThomLast update 1 day ago

Vill du ändra vilket konto dina löneutbetalningar kommer in på?

Logga in här: klicka här

  1. Klicka på de tre prickarna i högra hörnet.

  2. Gå till Freelance “Profiles”

  3. Klicka på “Edit”

PS: Se till att även uppdatera i Staffers App

Did this answer your question?