Första skiftet 101

Första skiftet 101

Thom
Written by ThomLast update 2 days ago

Först och främst, grattis till ditt första skift! Vad spännande 😄

Hur man förbereder inför skiftet:.

✍️ Anteckna och/eller lägg till datum och tid i kalendern

🌐 Planera din transport till och från arbetsplatsen (I god tid)

🔬 Gör lite research om företaget du ska jobba för

👕 Nämnde din arbetsgivare uniform? Om så är fallet, införskaffa och ha den redo.

Action Day

🕐 Kom i tid. Det är bättre att vara tidig än sen (En oskriven regel är att man är där 15 minuter innan skiftets start)

📱 Logga in på din telefon och klocka in vid ankomst

🤝 Hälsa på din handledare och dina andra kollegor för skiftet

ℹ️ Lyssna noga på instruktionerna och följ dem noggrant

🥇 Gör det du kom dit för att göra och ha kul medan du gör det!

✅ Klar? Bra jobbat. Informera din handledare och klocka sedan ut

Löneutbetalning

💰 PayoutPartner kommer att betala ut din lön. Vi betalar ut lön var 4:e i månaden, för föregående månad.

Did this answer your question?