Hur filtera

filter, jobb, position,

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Du kan filtrera ditt sökfilter utifrån position, dag i veckan, utbetald lön eller avstånd. Du kan också filtrera utifrån start tid och datum. Detta gör du under "browse" i applikationen och konfigurerar ditt sökfilter längst upp i höger hörn under "filter".

Did this answer your question?