Hur stämplar jag in/ut?

stämpla-in, stämpla-ut, click-in, clock-out, instämpling, utstämpling

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

När du anländer till det ställe som du ska jobba på, så stämplar du in direkt i applikationen. Du måste vara på arbetsställets område för att detta ska fungera. Det samma gäller när du ska stämpla ut. Därefter så måste arbetsledaren godkänna dina timmar som du har jobbat.

Did this answer your question?