Hur värderar jag en verksamhet?

Värdera, rate, verksamhet-värdering,

Christian
Written by ChristianLast update 2 months ago

När du som Staffer har fullfört ett skift och godkänt de timmar som du jobbat, så kommer ett "pop-up fönster" fram i din applikation. Där kan du värdera din arbetsupplevelse hos denna verksamhet.

För bättre förklaring på vad denna värdering betyder, så kan du läsa här: Hur fungerar rating-systemet? | Staffers Help Center (intercom.help)

Did this answer your question?