Jag fick en orättvis rating

Klaga-på-rating, fel-värdering, dålig-rating,

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Om du känner att den rating du fått inte relekterar bra nok utöver ditt arbete som du utfört, så kan du skicka in en klagan till support@staffersapp.com

Vi på Staffers-Support kommer då att överväga och ta ett beslut om du ska behålla den befintliga värdering du har fått, eller om den ska tas bort. Detta baserat på din klagan och den information vi kan inhämta.

Did this answer your question?