Kancellerings-Policy

Kan inte jobba, kancellera skift, kancellera jobb

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Det är väldigt viktigt att närvara på de skift man har blivit tilldelad. Om du inte gör det så kan ditt konto bli blockerat.

För att göra kancelleringsprocessen så enkel som möjligt, använder vi oss att ett "strike-system". Om du uppnår tre strikes så blir ditt konto suspenderat.

Bedriffterna som ser din ansökan kan enkelt kolla upp dina strikes och kancelleringar som du har gjort tidigare genom din profil.

  • Om du som Staffer säger ifrån att du inte kan jobba mer än 48 timmar innan ditt skift, så får du ingen strike.

  • Om du säger ifrån att du inte kan komma på angett arbete 48-6 timmar innan ditt skift börjar, så får du en strike.

  • Om du säger ifrån att du inte kan jobba när det är mindre än 6 timmar till ditt skift börjar, så får du två strikes.

Om man jobbar 3 skift och får en rating på över 4 sjärnor på samtliga, så subtraheras en strike (en strike tas bort).


Om du får 3 strikes så kommer ditt konto att bli blockerat, och du har 5 dagar på dig att skicka in en klaga. Denna klagan skickar du in på mail till support@staffersapp.com.

Om du inte närvarar på ett angett skift och i tillägg inte rapporterar till verksamheten, kommer ditt konto omedelbart att blockeras. Du har även då 5 dagar att skicka in din klagan på mail till support@staffersapp.com

Did this answer your question?