Om mina arbetstider inte stämmer, hur kan jag ändra detta?

instämpling, feltid, feltid, förändrings-av-arbetstid,

Natalie
Written by NatalieLast update 2 months ago

Du kan vara arbetsgivare ändra dina nuvarande arbetstider så att de stämmer överens med de faktiska timmarna som du jobbat. Så fort de redigerades, så du får ett meddelande om detta i applikationen.

Did this answer your question?