Om mina arbetstimmar inte stämmer, hur kan jag ändra detta?

instämpling, fel-timmar, fel-tid, ändring-av-arbetstid,

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Du kan be arbetsgivaren ändra dina nuvarande arbetstimmar så att de stämmer överens med de faktiska timmar som du jobbat. Så fort de blivit redigerade, så får du ett besked om detta i applikationen.

Did this answer your question?