Ombedd att lämna ett skift i förtid

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Har din chef bett dig att gå tidigare än överenskommet? Eller sa de att du inte längre behövs? Du kanske undrar över dina rättigheter eftersom du förväntat dig att jobba ett visst antal timmar enligt avtalat.

  • Du kan artigt tacka nej till deras begäran och säga att du vill fullfölja ditt kontrakt.

Avtalet är bindande för båda parter.

  • Du är garanterad fyra timmars lön och detta måste lösas så snart händelsen inträffar. Kontraktet upphör med omedelbar verkan när du lämnar lokalen så se till att din ersättning är reglerad innan du går eller innan du accepterar att avbryta ditt skift.

Detta gäller de som arbetat mindre än fyra timmar eller de som blir tillsagda att inte komma till jobbet alls.

  • Om du blir ombedd att lämna på grund av avtalsbrott såsom att du inte hade den kompetens som krävs, konflikter orsakade av dig, försening osv. så har arbetsgivaren rätt att skicka hem dig.

Did this answer your question?