Vad gör jag om instämpling/utstämpling inte fungerar?

clock-in, clock-out, fungerar-inte, instämpling,

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Om denna funktion intefungerar, kan den dagliga ledaren för verksamheten, ändra på dina sammanställda timmar manyellt. Du får besked om detta i applikationen. Om timmarna inte stämmer överens med vad du har jobbat, så kan du meddela verksamheten om detta genom chat-funktionen.

Did this answer your question?