Varför måste jag värdera min arbetsgivare?

rating, värdering, score, rate

Thom
Written by ThomLast update 1 year ago

Rating-systemet är väldigt viktigt för oss, detta på grund av försäkran till att jobben som utförs blir bra och professionellt utförda ifrån båda parter. Verksamheten du jobbar för kommer också att ge dig en värdering.

Did this answer your question?